Novo vodstvo kluba

NOVO VODSTVO OLDTIMER KLUBA BELA KRAJINA

Na občnem zboru Oldtimer kluba Bela krajina, kateri je bil tudi volilni, 6. februarja 2016 je izvoljeno novo vodstvo kluba za naslednja štiri leta.

V Izvršni odbor so izvoljeni:

 • Anton Weiss – predsednik
 • Bogdan Stojanov – tajnik
 • Sonja Medved – blagajnik
 • Vekoslav Čarman – član
 • Igor Grguraš – član
 • Franc Mravinec – član
 • Ana Vrščaj – član
 • Marjan Gorše – član
 • Mitja Kump – član

V Nadzorni odbor so izvoljeni:

 • Leopold Bahor – predsednik
 • Robert Škot – član
 • Jovo Ećimović – član

V Disciplinsko komisijo so izvoljeni:

 • Alojz Bahor – predsednik
 • Branko Mežnaršič – član
 • Boris Bucik – član

Dosedanjem vodstvu je soglasno podeljena razrešitev in zahvala za uspešno krmarjenje in vodenje kluba v preteklem obdobju.